We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

Introductie Tot JSX

Beschouw de volgende declaratie van een variabele:

const element = <h1>Hello, world!</h1>;

Deze rare tag syntax is noch een string, noch HTML.

Dit heet JSX en is een syntax uitbreiding voor JavaScript. Wij raden aan om JSX en React samen te gebruiken om te beschrijven hoe de UI er uit moet zien. JSX lijkt misschien op een template taal, maar heeft alle voordelen van JavaScript.

JSX produceert React “elementen”. In het volgende hoofdstuk gaan we bekijken hoe deze in de DOM gerenderd worden. Hieronder vind je de basis van JSX die je nodig hebt om te beginnen.

Waarom JSX?

React omarmt het feit dat de logica voor het renderen vanzelfsprekend gekoppeld is aan andere UI logica: hoe events worden afgehandeld, hoe de state voortdurend verandert en hoe de data wordt voorbereid voor weergave.

In plaats van kunstmatig technologieën te scheiden door opmaak en logica in verschillende bestanden te plaatsen, gebruikt React los gekoppelde eenheden, genaamd “componenten”, welke beiden bevat om de verantwoordelijkheden te scheiden (Engels). In een latere sectie komen we terug op componenten, maar als je het nog ongemakkelijk vindt om opmaak in JavaScript te schrijven, dan kan deze presentatie (Engels) je misschien nog overtuigen.

Het is in React niet verplicht om JSX te gebruiken, maar de meesten vinden het handig als visueel hulpmiddel bij het werken aan de UI in JavaScript code. Tevens zorgt het voor betere foutmeldingen en waarschuwingen.

Nu we dat achter de rug hebben, is het tijd om te beginnen!

Expressies Gebruiken In JSX

In het onderstaande voorbeeld wijzen we een string toe aan de variabele name en gebruiken deze vervolgens in de JSX code door hem tussen accolades te plaatsen.

const name = 'Josh Perez';const element = <h1>Hello, {name}</h1>;
ReactDOM.render(
 element,
 document.getElementById('root')
);

Je kunt elke geldige JavaScript expressie (Engels) tussen accolades plaatsen in JSX. Bijvoorbeeld, 2 + 2, user.firstName of formatName(user) zijn allemaal valide JavaScript expressies.

In het voorbeeld hieronder plaatsen we het resultaat van het aanroepen van een JavaScript functie, formatName(user), in een <h1> element.

function formatName(user) {
 return user.firstName + ' ' + user.lastName;
}

const user = {
 firstName: 'Harper',
 lastName: 'Perez'
};

const element = (
 <h1>
  Hello, {formatName(user)}! </h1>
);

ReactDOM.render(
 element,
 document.getElementById('root')
);

Probeer het op CodePen

We verspreiden JSX over meerdere regels om het leesbaar te houden. Hoewel het niet vereist is, bevelen we aan om er haakjes omheen te zetten als je JSX over meerdere regels schrijft. Hiermee voorkom je de valkuilen van automatische puntkomma invoeging (Engels).

JSX Is Ook Een Expressie

Na compilatie worden JSX expressies normale JavaScript functieaanroepen die een JavaScript object terug geven.

Dit betekent dat je JSX kan gebruiken in een if statement of in for loops. Ook kun je het toewijzen aan variabelen, als argumenten meegeven aan een functie of als uitvoer van een functie teruggeven:

function getGreeting(user) {
 if (user) {
  return <h1>Hello, {formatName(user)}!</h1>; }
 return <h1>Hello, Stranger.</h1>;}

Attributen Specificeren Met JSX

Je kunt aanhalingstekens gebruiken om string literals als attributen te specificeren:

const element = <div tabIndex="0"></div>;

Je kunt ook accolades gebruiken om een JavaScript expressie in een attribuut te plaatsen:

const element = <img src={user.avatarUrl}></img>;

Zet geen aanhalingstekens om accolades wanneer je een JavaScript expressie wilt gebruiken in een attribuut. Je gebruikt of aanhalingstekens (voor string waarden) of accolades (voor expressies), maar niet beide in hetzelfde attribuut.

Waarschuwing:

Aangezien JSX meer op JavaScript lijkt dan op HTML, gebruikt React DOM de camelCase property naamgevingsconventie in plaats van HTML attribuutnamen.

Bijvoorbeeld: class wordt className (Engels) in JSX en tabindex wordt tabIndex (Engels)

Children Specificeren In JSX

Als een tag leeg is, kun je hem direct sluiten met />, net als in XML:

const element = <img src={user.avatarUrl} />;

JSX tags kunnen ook children (= geneste tags) bevatten:

const element = (
 <div>
  <h1>Hello!</h1>
  <h2>Good to see you here.</h2>
 </div>
);

JSX Voorkomt Injectie Aanvallen

Het is veilig om invoer van gebruikers in JSX te gebruiken:

const title = response.potentiallyMaliciousInput;
// Dit is veilig:
const element = <h1>{title}</h1>;

De React DOM escapet (Engels) standaard alle waarden die ingevoegd worden in JSX voordat ze gerenderd worden. Hiermee wordt verzekerd dat je nooit code kan injecteren die niet expliciet in je applicatie is geschreven. Alles wordt omgezet naar een string voordat het gerenderd wordt. Dit helpt om XSS (cross-site-scripting) aanvallen te voorkomen.

JSX Vertegenwoordigt Objecten

Babel compileert JSX naar React.createElement() aanroepen.

Deze twee voorbeelden zijn identiek:

const element = (
 <h1 className="greeting">
  Hello, world!
 </h1>
);
const element = React.createElement(
 'h1',
 {className: 'greeting'},
 'Hello, world!'
);

React.createElement() voert een aantal controles uit om je te helpen met het schrijven van code zonder bugs, maar in essentie maakt het een object zoals dit:

// Opmerking: deze structuur is vereenvoudigd 
const element = {
 type: 'h1',
 props: {
  className: 'greeting',
  children: 'Hello, world!'
 }
};

Deze objecten worden “React elementen” genoemd. Je kunt ze zien als beschrijvingen van wat je wilt zien op het scherm. React leest deze objecten en gebruikt ze om het DOM op te bouwen and bij te werken.

We zullen het renderen van React elementen naar het DOM in het volgende hoofdstuk verder bekijken.

Tip:

We bevelen het je aan om de “Babel” taal definitie (Engels) voor je favoriete editor te gebruiken zodat zowel ES6 als JSX code de juiste highlighting heeft.

Is this page useful?Edit this page