We want to hear from you!Take our 2020 Community Survey!

id: conditional-rendering title: Conditioneel Renderen permalink: docs/conditional-rendering.html prev: handling-events.html next: lists-and-keys.html redirect_from:

 • “tips/false-in-jsx.html”

In React kan je afzonderlijke componenten maken die gedrag inkapselen dat je nodig hebt. Vervolgens is het mogelijk om er slechts enkele van te renderen, afhankelijk van je applicatie.

Conditioneel renderen in React werkt op dezelfde manier als condities in JavaScript. Gebruik JavaScript operatoren zoals if of de conditionele operator om elementen aan te maken die de huidige state voorstellen en laat React de UI bijwerken op basis hiervan.

Beschouw deze twee componenten:

function UserGreeting(props) {
 return <h1>Welcome back!</h1>;
}

function GuestGreeting(props) {
 return <h1>Please sign up.</h1>;
}

We zullen een Greeting component maken die een van deze componenten weergeeft, afhankelijk van of een gebruiker is ingelogd:

function Greeting(props) {
 const isLoggedIn = props.isLoggedIn;
 if (isLoggedIn) {  return <UserGreeting />; } return <GuestGreeting />;}
ReactDOM.render(
 // Try changing to isLoggedIn={true}:
 <Greeting isLoggedIn={false} />, document.getElementById('root'));

Probeer het op CodePen

Dit voorbeeld rendert een bepaalde begroeting afhankelijk van de waarde van de isLoggedIn prop.

Element Variabelen

Je kunt variabelen gebruiken om elementen op te slaan. Dit kan je helpen om een deel van de component conditioneel te renderen terwijl de rest van de uitvoer niet verandert.

Beschouw deze twee nieuwe componenten die de Logout- en Login-knoppen voorstellen:

function LoginButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Login
  </button>
 );
}

function LogoutButton(props) {
 return (
  <button onClick={props.onClick}>
   Logout
  </button>
 );
}

In het onderstaande voorbeeld maken we een stateful component genaamd LoginControl.

Het zal ofwel <LoginButton /> ofwel <LogoutButton /> renderen, afhankelijk van de huidige state. Het zal ook een <Greeting />, uit het vorige voorbeeld, renderen:

class LoginControl extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleLoginClick = this.handleLoginClick.bind(this);
  this.handleLogoutClick = this.handleLogoutClick.bind(this);
  this.state = {isLoggedIn: false};
 }

 handleLoginClick() {
  this.setState({isLoggedIn: true});
 }

 handleLogoutClick() {
  this.setState({isLoggedIn: false});
 }

 render() {
  const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
  let button;
  if (isLoggedIn) {   button = <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />;  } else {   button = <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />;  }
  return (
   <div>
    <Greeting isLoggedIn={isLoggedIn} />    {button}   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <LoginControl />,
 document.getElementById('root')
);

Probeer het op CodePen

Hoewel het verklaren van een variabele en het gebruiken van een if instructie een prima manier is om een component conditioneel te renderen, wil je soms een kortere syntax gebruiken. Er zijn een paar manieren om op dezelfde lijn condities in te voeren in JSX, zoals hieronder uitgelegd.

Inline If Met Logische && Operator

<<<<<<< HEAD Je kan alle expressies insluiten in JSX door ze in accolades in te sluiten. Hieronder valt ook de logische &&-operator uit JavaScript, waarmee je handig een element conditioneel kunt renderen. ======= You may embed expressions in JSX by wrapping them in curly braces. This includes the JavaScript logical && operator. It can be handy for conditionally including an element:

bd0c9d8c5f5e78e0bd1066b46024ba98f4daac84

function Mailbox(props) {
 const unreadMessages = props.unreadMessages;
 return (
  <div>
   <h1>Hello!</h1>
   {unreadMessages.length > 0 &&    <h2>     You have {unreadMessages.length} unread messages.    </h2>   }  </div>
 );
}

const messages = ['React', 'Re: React', 'Re:Re: React'];
ReactDOM.render(
 <Mailbox unreadMessages={messages} />,
 document.getElementById('root')
);

Probeer het op CodePen

Dit werkt omdat in JavaScript true && expression altijd evalueert naar expression en false && expression altijd evalueert naarfalse.

Hierdoor verschijnt, als de conditie true is, het element meteen na && in de uitvoer. Als ze false is, zal React ze negeren en overslaan.

<<<<<<< HEAD

Inline If-Else Met Conditionele Operator

======= Note that returning a falsy expression will still cause the element after && to be skipped but will return the falsy expression. In the example below, <div>0</div> will be returned by the render method.

render() {
 const count = 0; return (
  <div>
   { count && <h1>Messages: {count}</h1>}  </div>
 );
}

Inline If-Else with Conditional Operator

bd0c9d8c5f5e78e0bd1066b46024ba98f4daac84

Een andere methode voor het inline conditioneel renderen van elementen is het gebruik van JavaScript’s conditionele operator condition ? true : false.

In het onderstaande voorbeeld gebruiken we het om een kleine blok tekst conditioneel te renderen.

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   The user is <b>{isLoggedIn ? 'currently' : 'not'}</b> logged in.  </div>
 );
}

Het kan ook gebruikt worden voor grotere expressies, hoewel het minder voor de hand ligt wat er gebeurt:

render() {
 const isLoggedIn = this.state.isLoggedIn;
 return (
  <div>
   {isLoggedIn    ? <LogoutButton onClick={this.handleLogoutClick} />
    : <LoginButton onClick={this.handleLoginClick} />   }
  </div> );
}

Net als in JavaScript, is het aan jou om een geschikte stijl te kiezen op basis van wat jij en je team meer leesbaar vinden. Onthoud ook dat wanneer condities te ingewikkeld worden, het een goed moment kan zijn om een component af te zonderen.

Voorkomen Dat Een Component Rendert

In zeldzame gevallen wil je misschien dat een component zichzelf verbergt, ook al is het door een ander component gerenderd. Hiertoe geef je gewoon null terug in plaats van de normale renderuitvoer.

In het onderstaande voorbeeld wordt de <WarningBanner /> gerenderd, afhankelijk van de waarde van de prop warn. Als de waarde van de prop false is, zal de component niet renderen:

function WarningBanner(props) {
 if (!props.warn) {  return null; }
 return (
  <div className="warning">
   Warning!
  </div>
 );
}

class Page extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {showWarning: true};
  this.handleToggleClick = this.handleToggleClick.bind(this);
 }

 handleToggleClick() {
  this.setState(state => ({
   showWarning: !state.showWarning
  }));
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <WarningBanner warn={this.state.showWarning} />    <button onClick={this.handleToggleClick}>
     {this.state.showWarning ? 'Hide' : 'Show'}
    </button>
   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(
 <Page />,
 document.getElementById('root')
);

Probeer het op CodePen

Het teruggeven van null vanuit de render-methode van een component heeft geen invloed op de uitvoering van deze component zijn levenscyclusmethoden. Zo wordt componentDidUpdate nog steeds aangeroepen.

Is this page useful?Edit this page